Добре дошли в


Средношколски център "МЛАДЕЖКА АКТИВНОСТ"

Настоящият проект се оъществява по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ благодарение наОперативна програма “Развитие на човешките ресурси" бюджетна линия BG051PO001-4.2.01 „Да направим училището привлекателно за младите хора” ;.

Партньори:
Туристическо дружество "Еделвайс" гр.Сандански
Детски център "Феникс - 2000"

Основна цел:


Пълноценно развитие на потенциала на учениците и ограничаване на рисковете за тях извън училище чрез разширяване на извънкласните форми на обучение и ефективното им ангажиране в тях.

Специфични цели:

 1. Стимулиране на средношколците за по-голям интерес, по-усилена работа и по-високи успехи в областите на науката, изкуствата и спорта.
 2. Увеличаване на интереса към училището и превантивни мерки срещу отпадането нa ученици поради безпричинни отсъствия /посещения на компютърни клубове./
 3. Ритуализация на училищния живот.
  • честване на празници за приобщаване към училищната институция;
  • дебати и дискусии за повишаване на общественото съзнание;
  • състезания и конкурси за повишаване мотивацията за придобиване на повече знания и умения.
 4. Разработване на стратегия за справяне с апатията сред младите хора .
 5. Полагане основите на нова традиция за организиран отдих на учащите се по време на ваканциите.

Основни дейности:

Сформиране на център, в който да работят 4 клуба с определен брой секции, изградени към тях