Добре дошли в


клуб "Аз правя бизнес"


Дейност Виртуална фирма
Във дейността са включени 10 деца, разделени на три отбора. Всеки един отбор представлява екип, управляващ свой бизнес.Така определените екипи вземат управленски решения по 5 основни въпроса– на каква цена да продават, какво количество да произвеждат, колко пари да заделят за маркетинг, капиталови инвестиции и за научно-изследователска и развойна дейност.В първата част от обучението учениците се запознават с основнитеположения за вземането на решения и формирането на стратегии зауправлението на бизнеса. Провеждат се състезания между отделните екипи. От началото на февруари месец им предстои регистрация за националното състезание, което ще се състои в два кръга – национално състезание по интернет и финал, който ще се проведе на живо.
Снимки, направени по време на дейността на фирмата  тук

Дейност   "Разработка на информационни материали"
Главната цел на тази дейност е учениците сами да изработват на брошури, постери и мултимедия, отразяващи дейностите в другите клубове. Дейността на тази секция е индикатор за доброто управление на проекта .
Информационeн бюлетин 1 -за да го изтеглите тук
Информационeн бюлетин 2-за да го изтеглите тук
Информационeн бюлетин 3-за да го изтеглите тук
Информационeн бюлетин 4-за да го изтеглите тук
Информационeн бюлетин 5-за да го изтеглите тук
Информационeн бюлетин 6-за да го изтеглите тук
Информационeн бюлетин 7-за да го изтеглите тук
Информационeн бюлетин 8-за да го изтеглите тук
Информационeн бюлетин 9-за да го изтеглите тук
Информационeн бюлетин 10-за да го изтеглите тук
Информационeн бюлетин 11-за да го изтеглите тук

Брошура 1 - за да я изтеглите  тук
Брошура 2 - за да я изтеглите  тук
Брошура 3 - за да я изтеглите  тук
Брошура 4 - за да я изтеглите  тук

Презентация за резултатите от проекта - за да я изтеглите  тук