Добре дошли в


клуб Училищна подкрепа

Секция "Средношколски сблъсък" - Работата на секцията цели създаде традиция за редовно организиране на дискусионни срещи с конкурсен характер, които да преминат през три етапа: между паралелки, между класове и общоучилищен. По този начин ще се развие съзнанието на учениците относно проблемите на социалната им среда, както и на ораторските им умения и ще утвърди у тях качества като толерантност, аналитично разсъждение и ще се формира активна гражданска позиция.

Готови ли сте за дебата?
Прочетете ръководство за водене на дебат тук

Следващият дебат ще бъде по темата "Поведението ни днес води ли до по-добро бъдеще утре?" - 23 ноември 2009г.

Презентация на тема "За униформите" от пъврия дебат
Можете да изтеглите от тук

Секция "Млад журналист" - Целта на секцията е да развие журналистически умения на нейните членове като същевременно бъде издаван училищен вестник «Млад репортер». В него ще се отразяват събития, свързани с живота на гимназията като цяло. Работейки в сътрудничество с други секции по проекта, дейността се явява индикатор за изпълнение на хоризонталния принцип за добро управление на проекти .

Излезе първия брой на вестник "Млад репортер". Вестникът е дело на учениците от секция Млад журналист.
Можете да го изтеглите от тук     

Излезе втори брой на вестник "Млад репортер".                         Можете да го изтеглите от тук

Излезе трети брой на вестник "Млад репортер".                         Можете да го изтеглите от тук

Излезе четвърти  /финален/ брой на вестник "Млад репортер" по проекта.  
Можете да го изтеглите от тук

Секция "Млад учител" - Секцията цели да подготови ученици, за деня на самоуправлението . През м. май ще бъде определен такъв ден , в който учениците и учителите на ЗПГ разменят местата си. В секцията участват ученици, с изявен интерес към педагогическата практика и другарска взаимопомощ.

16 Май - Ден на самоуправлението
под наслов "Не на агресията"

Снимки от деня на самоуправлението.  тук
Секция "Web дизайн" - Настоящият сайт е тяхно дело Усмивка